ประโยชน์ของการ ‘ใส่ปุ๋ย’ ลงใน ‘บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ’

ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินและน้ำ มีการย่อยสลายตัวช้า สามารถเป็นอาหารปลาได้ แต่การใช้ต้องระมัดระวัง หมกใส่มากเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสีย

อ่านต่อ

การป้องกันและกำจัดโรคปลา ‘โรคจากปรสิตภายนอก’

โรคจุดขาวปลา เป็นโปรโตชัวชนิดที่กินเซลล์ผิวหนังปลาเป็นอาหาร โรคนี้มีลักษณะเด่น คือ มีนิวเคลียสเป็นรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังของปลา

อ่านต่อ