DIY ระบบสูบน้ำ ‘เท้าเหยียบ’

ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ผู้คิดค้นนวัตกรรมสูบน้ำโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาไม่แพง ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบครัวเรือน

อ่านต่อ

ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ สายพันธุ์ 3 เดือน เกิดจากการศึกษา สำรวจ รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

อ่านต่อ

DIY วิธีปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงส่องถึง

อ่านต่อ

ดินดี คือ ?

ดินดี ในทางเกษตรกรรม คือดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ซึ่งจะต้องมีสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เหมาะสม มีปริมาณน้ำและธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกพืชได้โดยใช้วิธีการดูแลตามปกติ

อ่านต่อ

แนวทางการทำเกษตรแบบสมดุล พึ่งพาตนเอง

เกษตรสมดุลและการพึ่งพาตนเอง คือ การจัดการความรู้และทรัพยากรบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง คน พืช สัตว์ โดยได้นำศาสตร์พระราชามาดำเนินงานในการทำการเกษตร ดังนี้

อ่านต่อ

การทำถ่านชีวภาพ จาก มูลโค

ในชุมชนได้มีเกษตรกรเลี้ยงโคและกระบือเป็นจำนวนมาก จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อคิดค้นหาวิธีการทำถ่านเพื่อเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการทดสอบค่าพลังงานความร้อนเปรียบเทียบกับถ่านที่ทำจากไม้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านต่อ

วิธีทำน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้เอง ถูก คุ้ม หอมนาน

ในยุคที่เศรษฐกิจผืดเคือง รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย วันนี้แอดมินมีแนวทางมาช่วยพี่น้องลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านกันครับ ด้วยการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มใช้เองกันที่บ้าน แบบไม่ยุ้งยาก

อ่านต่อ

ต้นเทพพาโร ทำตู้-เตียง ทำเป็นยาหอม ขับลม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ ใบมีสีเขียวเข้ม ลำต้นเรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน้ำตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามลำต้น เมื่อถากเปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะอ่อนเรียว เกลี้ยงและมักมีคราบขาว

อ่านต่อ

การเลี้ยงปลาสวาย

ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาเทพา ปลาเทโพ และปลาสังกะวาด พบแพร่หลายในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย

อ่านต่อ

การเลี้ยงไก่ไข่ ผสมผสาานกับ การเลี้ยงปลา

การประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงไข่ไก่ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่จะช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยง ต่อการขาดทุนจากอาชีพ

อ่านต่อ