DIY ระบบสูบน้ำ ‘เท้าเหยียบ’

DIY ระบบสูบน้ำ ‘เท้าเหยียบ’

ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ผู้คิดค้นนวัตกรรมสูบน้ำโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาไม่แพง ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบครัวเรือน สามารถใช้โดยตรงกับแปลงเกษตรหรือสูบเก็บเข้าแทงค์ ประหวัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นชุดออกกำลังกายได้ด้วย

วัสดุอุปกรณ์
– เช็ควาล์ล ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
– ข้องอ 90 องศษ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 9 ตัว
– ข้อต่อสามทาง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
– ข้อต่อสามทาง ขนาด 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
– ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ตัว
– ข้อต่อตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
– ฝาอุดท่อ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
– ท่อยางดำ ขนาด 1 นิ้ว 7 หุน ยาว 0.5 เมตร จำนวน 2 ท่อน
– เข็มขัดรัดท่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน
– ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว และ 1 1/2 นิ้ว เพื่อใช้เดินโครง

 

วิธีการทำ
นำอุปกรณ์ทั้งหมด มาประกอบดังภาพ

หลักการทำงาน
1. เหยียบท่อยางดำลง เช็ควาล์วตัวที่หนึ่งเปิด เช็ควาล์วตัวที่สองเปิดแรงดันน้ำออกไปทางเช็ควาล์วตัวที่สอง และส่งน้ำไปทางท่อออก

2. ปล่อยเท้าขึ้นจากท่อยางดำ เช็ควาล์วที่หนึ่งเปิด เช็ควาล์วตัวที่สองปิด น้ำจากท่อดูดจะถูกดูดเข้ามาในท่อแทนที่น้ำที่ถูกเหยียบออกไปจากขั้นตอนที่หนึ่งระบบทำงานสลับไปมาแบบนี้ต่อเนื่อง เพื่อดูดน้ำเข้าและดันน้ำออก

ดูความรู้เกษตรเพิ่มเติม ที่กลุ่ม > เกษตรในฝัน

บทความที่เกี่ยวข้อง