การทำถ่านชีวภาพ จาก มูลโค

การทำถ่านชีวภาพ จาก มูลโค

ในชุมชนได้มีเกษตรกรเลี้ยงโคและกระบือเป็นจำนวนมาก จึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อคิดค้นหาวิธีการทำถ่านเพื่อเป็นพลังงานทดแทน รวมถึงการทดสอบค่าพลังงานความร้อนเปรียบเทียบกับถ่านที่ทำจากไม้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อุปกรณ์ในการทำ
1. กะละมัง
2. ไม้สำหรับเจาะรู
3. ไม้รองพื้น
4. ฝาขวดสำหรับดันถ่าน
5. ท่อ PVC

ส่วนผสม
1. มูลโคบดละเอียด 2 กิโลกรัม
2. เศษถ่านบดละเอียด 1 กิโลกรัม
3. แป้งมัน 2 ขีด
4. ดินเหนียว 4 ขีด
5. น้ำเปล่า 600 มิลลิกรัม

วิธีทำ
1. เตรียมมูลโคบดละเอียด เศษถ่านบดละเอียด แป้งมัน และดินเหนียวผสมน้ำ
2. นวดส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้มีลักษณะเป็นเนื้อเหนียว
3. นำส่วนที่ผสมแล้วมาอัดเท่ากับท่อ PVC ให้พอดีแล้วนำไม้มาเจาะรูตรงกลางก้อนถ่าน
4. นำฝาขวดมาดันถ่านออกจากท่อ PVC
5. นำไปตากให้แห้งประมาณ 1-3 วัน (ให้แห้ง) จึงนำไปใช้ได้

ประโยชน์
1. ใช้ทดแทนพลังงานจากแก๊สธรรมชาติ
2. ลดการตัดไม้ทำลายป่า
3. ชุมชนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน
4. เพิ่มมูลค่าให้กับมูลโคและมูลควาย และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ความรู้โดย : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุโขทัย

บทความที่เกี่ยวข้อง