ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ ‘พันธุ์ 3 เดือน’

ข้าวไร่ สายพันธุ์ 3 เดือน เกิดจากการศึกษา สำรวจ รวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ของ ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร

โดยสายพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือ ปลูกได้ทุกพื้นที่ อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ ปลูกได้ทั้งปี สามารถนำไปต่อยอดแปรรูปทำเป็นแป้งสำเร็ครูปได้ ซึ่งในอนาคตเกษตรกรสามารถนำแป้งสำเร็จรูปนี้ไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นขนมไทย เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ทดแทนแป้งข้าวสาลีได้

ลักษณะเด่น
– ต้นข้าวมีความสูง 88 เซนเติเมตร
– น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 24.82 กรัม
– มีปริมาณอมิโลส 19.50 เปอร์เซ็นต์
– เป็นพันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวแสง
– ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
– เป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ตลอดปี
– ปลูกได้ทุกสภาพื้นที่
– มีสารต้านอนุมูลอิสระ
– มีปริมาณธาตุเหล็ก 1.70 มิลิกรัม ต่อ 100 กรัม
– มีคุณค่าทางอาหารสูง

ดูความรู้เกษตรเพิ่มเติม ที่กลุ่ม > เกษตรในฝัน

บทความที่เกี่ยวข้อง