การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว (มีคลิป)

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว

ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม โดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เจริญเติบโตเร็วเนื้อมีรสชาติดี และมีราคาดี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมากเพื่อเลี้ยงในประเทศไทยและส่งขายต่างประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน (การเลี้ยงในบ่อดิน)
1. การสร้างและเตรียมบ่อเลี้ยงปลา
บ่อดินเลี้ยงปลากะพงขาวที่นิยมมีขนาด 1.5 – 2 ไร่ ความลึก 1.5 – 3 เมตร มีระบบน้ำผันเข้า – ออกอยู่คนละด้าน ในกรณีที่เป็นบ่อเก่าควรพรวนตะกอนเลน ประมาณ 3 – 5 ครั้งต่อวัน หรือขุดลอกเสริมตกแต่งบ่อพร้อมหว่านปูนขาวทั่วบ่อ ในอัตราประมาณ 60 – 80 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อปรับค่า pH และควรใช้อวนกั้นล้อมปลาอยู่ในเนื้อที่แคบๆ บริเวณที่จะให้อาหารประจำก่อนประมาณ 15 – 30 วัน จึงเอาเชือกและอวนที่กั้นออกเพื่อให้ปลาได้อาศัยทั่วทั้งบ่อ

2. อัตราการปล่อยปลาเลี้ยงในบ่อดิน
ปลาเริ่มเลี้ยงแต่ละบ่อ ควรมีความยาวขนาดเท่ากันประมาณ 4 – 5 นิ้ว กรณีมีเครื่องเพิ่มอากาศในบ่อปล่อยอัตรา 2 – 3 ตัว/ตารางเมตร หรือประมาณ 3,000 – 4,500 ตัว/ไร่ หากไม่มีเครื่องเพิ่มอากาศลงน้ำในบ่อสำหรับใช้ในช่วงวิกฤติ ควรปล่อย 0.25 – 0.50 ตัวต่อตารางเมตร หรือ 400 – 800 ตัว/ไร่ ในการปล่อยปลาลงเลี้ยงควรปรับน้ำในถุงหรือถังลำเลียง ให้มีอุณหภูมิและความเค็มเท่ากับบ่อเลี้ยงก่อนหรือต่างกันไม่เกิน 2 หน่วย

3. การถ่ายเทน้ำ
ควรถ่ายน้ำทุกๆ 3 – 7 วัน ถ่ายน้ำประมาณ 1 ใน 3 ของบ่อ ขณะถ่ายน้ำไม่ควรรบกวนให้ปลาตกใจ เพราะปลาอาจจะไม่กินอาหาร ควรเติมน้ำในช่วงประมาณตีสาม – ตีสี่ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจน และอุณหภูมิของน้ำจะไม่แตกต่างกันมาก

ขั้นตอน (การเลี้ยงในกระชัง)
1. อัตราการปล่อยลงกระชังเลี้ยง
ปลาที่ปล่อยในแต่ละกระชังควรมีความยาว 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไปจึงจะเลี้ยงได้ผลดี หาซื้อได้ตามฟาร์มเอกชนทั่วไป และศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของกรมประมง ถ้าปล่อยปลาขนาดต่างกันปลาขนาดใหญ่จะกินปลาขนาดเล็ก และจะแย่งกินอาหารได้มากกว่า อัตราปล่อยตั้งแต่ 100 – 300 ตัว/ตารางเมตร เมื่อแรกปล่อยแล้วให้มีความหนาแน่น 30 – 60 ตัว/ตารางเมตร เมื่อปลาโตขึ้น จนกระทั่งจับขาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและทำเลที่ตั้งกระชัง

2. อาหารและการให้อาหาร
อาหารที่นิยมใช้ทั้งปลาเป็ดและอาหารเม็ดสำเร็จรูป ปลาเป็ดที่ใช้เป็นอาหารต้องเป็นปลาสด และต้องสับให้เป็นชิ้นพอดีกับปากปลา ถ้าปลาเล็กก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อปลาโตขึ้นก็จะสับให้มีชิ้นใหญ่ขึ้น กำหนดจุดและเวลาให้อาหารที่แน่นอนวันละมื้อ

3. การเจริญเติบโต
เลี้ยงปลาประมาณ 60 วัน ได้น้ำหนักปลาประมาณ 90 กรัม เลี้ยง 90 วัน ได้น้ำหนักประมาณ 180 กรัม เลี้ยง 120 วัน ได้น้ำหนักประมาณ 250 กรัม ถ้าเลี้ยงครบ 6 – 7 เดือน จะได้น้ำหนักปลาเฉลี่ย 400 – 600 กรัม มีราคาดี เมื่อได้ปลาขนาด 800 – 1,200 กรัม

ระหว่างเลี้ยงควรสังเกตการณ์กินอาหารของปลา หากกินอาหารลดลงอาจมีปรสิต หรือโรคควรรีบปรึกษาหน่วยงานกรมประมงที่อยู่ใกล้เคียง

ดูคลิป

แหล่งข้อมูล : กรมประมง

บทความที่เกี่ยวข้อง