ต้นเคี่ยมคะนอง ใช้ต่อเรือ แบบหล่อคอนกรีต และงานก่อสร้าง

ต้นเคี่ยมคะนอง ใช้ต่อเรือ แบบหล่อคอนกรีต และงานก่อสร้าง

เคี่ยมคะนอง พบในป่าดิบผลัดใบ ป่าดิบ-ป่าไผ่ ที่ระดับความสูงถึง 500 เมตร

ชื่อพฤกษศาสตร์ : ShoreahenryanaPierre วงศ์ Dipterocarpaceae

ลักษณะทั่วไป
– ไม้ ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 35 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแน่น มีสีออกเหลือง ลำต้นกลม มีพูพอนใหญ่ตามอายุ มักมีส่วนเจริญคล้ายหนาม เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงน้ำตามเข้ม หนาแตกเป็นแผ่นและเกล็ดไม่เป็นระเบียบ เปลือกในสีน้ำตาลอมส้มอ่อน

– ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลมกว้าง ยอดบาก โคนทู่หรือกลม ใบอ่อนสีน้ำตาลอ่อน มีเกล็ดเล็กสีอมชมพูปนกับขนสั้นสีดำ ใบแก่คล้ายแผ่นหนัง ด้านหลังมีนวล มีเขียวอมเทาและมีกระจุกขนสั้นสีน้ำตาลเข้ม ไม่มีตุ่มใบ หูใบรูปขอบขนานแคบ ค่อนข้างติดทน

– ดอก ดอกเป็นช่อเล็กเรียวห้อยลง ยาวถึง 11 เซนติเมตร ดอกสีขาวถึงครีม มีแต้มสีเหลืองด้านใน ส่วนมากจะออกเป็นกลุ่มไปยังปลายกิ่ง มีขนคล้ายเกล็ด มีใบประดับชัด ตาดอกรูปรี กลีบดอกรูปขอบขนาน บิดเป็นเกลียวไม่เชื่อมติดกันที่ฐาน

– ผล ผลเป็นปีก ปียาว 3 ปีก กว้างถึง 1.5 เซนติเมตร ยาวถึง 9 เซนติเมตร คล้ายแถบ ปลายทู่หรือกลม อีก 2 ปีกสั้นรูปขอบขนานแคบ กว้างถึง 0.7 เซนติเมตร ยาวถึง 6 เซนติเมตร ปลายแหลม ตัวผลรูปไข่ยาวถึง 2.2 เซนติเมตร ปลายเรียว เกลี้ยง โคนปีกหุ้มผลมิด มีเกล็ดเป็นขุยหรือเกลี้ยง

ประโยชน์ใช้
ทำแบบหล่อคอนกรีต ลังใส่ของ ต่อเรือ ทำแจว พาย และใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง