DIY ระบบสูบน้ำ ‘เท้าเหยียบ’

ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ผู้คิดค้นนวัตกรรมสูบน้ำโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาไม่แพง ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบครัวเรือน

อ่านต่อ

DIY วิธีปลูกผักแนวตั้ง ในท่อ PVC

การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยปลูกผักเป็นชั้นๆ ในแนวตั้งโดยใช้ท่อ PVC สามารถให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านท่อ PVC ตรงกลาง ปลูกได้ทุกพื้นที่ที่มีแสงส่องถึง

อ่านต่อ