การป้องกันและกำจัดโรคปลา ‘โรคจากปรสิตภายนอก’

โรคจุดขาวปลา เป็นโปรโตชัวชนิดที่กินเซลล์ผิวหนังปลาเป็นอาหาร โรคนี้มีลักษณะเด่น คือ มีนิวเคลียสเป็นรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังของปลา

อ่านต่อ

การเลี้ยงปลาสวาย

ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาเทพา ปลาเทโพ และปลาสังกะวาด พบแพร่หลายในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย

อ่านต่อ