ประโยชน์ของการ ‘ใส่ปุ๋ย’ ลงใน ‘บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ’

ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินและน้ำ มีการย่อยสลายตัวช้า สามารถเป็นอาหารปลาได้ แต่การใช้ต้องระมัดระวัง หมกใส่มากเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสีย

อ่านต่อ

การป้องกันและกำจัดโรคปลา ‘โรคจากปรสิตภายนอก’

โรคจุดขาวปลา เป็นโปรโตชัวชนิดที่กินเซลล์ผิวหนังปลาเป็นอาหาร โรคนี้มีลักษณะเด่น คือ มีนิวเคลียสเป็นรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังของปลา

อ่านต่อ

การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว (มีคลิป)

ปลากะพงขาว เป็นสัตว์น้ำพวกกินเนื้อ ที่สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม โดยเลี้ยงแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย เจริญเติบโตเร็วเนื้อมีรสชาติดี และมีราคาดี ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเพาะพันธุ์ปลากะพงขาวได้เป็นจำนวนมากเพื่อเลี้ยงในประเทศไทยและส่งขายต่างประเทศ

อ่านต่อ

การเลี้ยงปลาสวาย

ปลาสวาย เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาเทพา ปลาเทโพ และปลาสังกะวาด พบแพร่หลายในประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย

อ่านต่อ

การเลี้ยงไก่ไข่ ผสมผสาานกับ การเลี้ยงปลา

การประกอบอาชีพการเกษตรในลักษณะการเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงไข่ไก่ผสมผสานกับการเลี้ยงปลาจะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่จะช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยง ต่อการขาดทุนจากอาชีพ

อ่านต่อ

สูตรอาหารปลา กบ ไก่ เป็ด สูตรเดียวครอบจักรวาล

สูตรนี้สามารถนำไปเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ได้ในสูตรเดียว ส่วนผสมจะเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย

อ่านต่อ

การเลี้ยงปลากดเหลือง

ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง มีราคาดี เนื้อมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในรูปสดและแปรรูป ปลากดเหลือง พบแพร่กระจายในแหล่งน้ำจืดทั่วไปของทวีปเอเชีย สำหรับประเทศไทยแพร่กระจายในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาคของประเทศ

อ่านต่อ