DIY ระบบสูบน้ำ ‘เท้าเหยียบ’

ระบบสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ โดยอาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ผู้คิดค้นนวัตกรรมสูบน้ำโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาไม่แพง ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตรแบบครัวเรือน

อ่านต่อ