การเลี้ยงหมูหลุม

ต้นกำเนิดการเลี้ยงหมูหลุม เริ่มจากไหนใครคิดค้น? “หมูหลุม” ภาษาทางการเรียกว่า “สุกรที่เลี้ยงในระบบเกษตรธรรมชาติ” คำว่า “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบเดิมที่ผู้เลี้ยงไม่อยากให้หมูวิ่งเพ่นพ่าน

อ่านต่อ