แนวคิดการทำเกษตร ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

แนวคิดการทำเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนแม่ทา นายพัฒน์อภัยมูล แกนนำเกษตรยั่งยืนของบ้านแม่ทา ได้ปรับเปลี่ยนจากวิถีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาสู่วิถีการเกษตรแบบยั่งยืน

อ่านต่อ