ต้นเคี่ยมคะนอง ใช้ต่อเรือ แบบหล่อคอนกรีต และงานก่อสร้าง

เคี่ยมคะนอง พบในป่าดิบผลัดใบ ป่าดิบ-ป่าไผ่ ที่ระดับความสูงถึง 500 เมตร

อ่านต่อ