การป้องกันและกำจัดโรคปลา ‘โรคจากปรสิตภายนอก’

โรคจุดขาวปลา เป็นโปรโตชัวชนิดที่กินเซลล์ผิวหนังปลาเป็นอาหาร โรคนี้มีลักษณะเด่น คือ มีนิวเคลียสเป็นรูปเกือกม้าขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนังของปลา

อ่านต่อ