ประโยชน์ของการ ‘ใส่ปุ๋ย’ ลงใน ‘บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ’

ประโยชน์ของการ ‘ใส่ปุ๋ย’ ลงใน ‘บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ’

ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินและน้ำ มีการย่อยสลายตัวช้า สามารถเป็นอาหารปลาได้ แต่การใช้ต้องระมัดระวัง หมกใส่มากเกินไป จะทำให้น้ำเน่าเสีย

ปุ๋ยอนินทรีย์ ช่วยเพิ่มธาติอาหารให้แก่ดินและพืช สามารถนำไปใช้ได้ทันที แต่มีราคาแพงกว่าปุ๋ยคอก

ประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
1. ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่แพลงก์ตอนพืช สำหรับใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้มีอาหารธรรมชาติเกิดภายในบ่อมากขึ้น

2. ช่วยปรับสภาพของน้ำ เช่น ความขุ่นใส ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ประเภท และอัตราการใช้ของปุ๋ย
– ปุ๋ยมูลสัตว์ 200-250 กก./ไร่/เดือน
– ปุ๋ยพืชสด 1,200-1,500 กก./ไร่
– ปุ๋ยหมัก 600-700 กก./ไร่
– ปุ๋ยเคมี 3-5 กก./ไร่/เดือน

ข้อสังเกตในการใส่ปุ๋ย
– น้ำมีสีน้ำตาลเข้ม คือ ใส่ปุ๋ยคอกมากเกินไปจนเกิดการเน่าสลายอย่างรุนแรง ควรเติมน้ำเจือจาง

– น้ำมีสีเขียวมากเกินไป คือ เมื่อใช้มือจุ่มลงในน้ำประมาณถึงข้อศอก ถ้ามองไม่เห็นฝ่ามือแสดงว่าน้ำเข้มเกินไป ควรเจือจางโดยการเติมน้ำ

– ตอนเช้ามืดมีปลาลอยหัวขึ้นมา คือ น้ำมีปริมาณออกซิเจนไม่พอ ซึ่งเกิดจากแพลงก์ตอนพืชมากเกินไป ต้องลดการใส่ปุ๋ยหรือเจือจางน้ำ(เพิ่มน้ำ) หรือใช้เครื่องให้อากาศ เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ

ที่มา : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

บทความที่เกี่ยวข้อง